Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden van Marian klankschaalmassage hierna te noemen MWK zijn van toepassing:

 • Betaling van massage/klankschaal sessie geschiedt uitsluitend vooraf en contant tenzij anders overeengekomen.
 • Pinnen is niet mogelijk.
 • Afspraken afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd worden in rekening gebracht.
 • Clïent blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan MWK.
 • MWK geeft geen medische behandeling. Medische klachten eerst overleggen met uw arts of specialist.
 • Clïent/opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Een afsprakenkaart is persoonsgebonden tenzij anders vermeld.
 • Cadeaubon dient vooraf, liefst bij reservering overlegd te worden en kan niet achteraf verzilverd worden.
 • Bij inlevering van Cadeaubon en afsprakenkaart vind geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Bij verlies van Cadeaubon/afsprakenkaart vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage.
 • Cadeaubon/afsprakenkaart zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Clïent/opdrachtgever maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van MWK en kan derhalve geen aanspraak maken op vergoeding van enigerlei schade die uit deelneming aan massage en/of benahdeling en/of gebruikmakend van de diensten van MWK voortvloeien.
 • MWK is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor onbedoelde effecten en/of bijwerkingen van een behandeling/massage of diensten.
 • MWK behoud zich het recht voor een clïent van behandeling/massage uit te sluiten.
 • MWK stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandeling/massage of sessies.
 • Tussentijdse wijzigingen in massapraktijk en andere voorwaarden zijn mogelijk.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hierboven omschreven.